Uit onderzoek is gebleken dat de rijkdom van vele organisaties vaak verborgen zit, waarbij het ontwikkelen van menselijke kwaliteit vaak op de tweede plaats komt. De overvloed van bezigheden van alledag overschaduwd vaak de herkenbaarheid van de heuse rijkdom binnen de organisatie. We hebben het dan over het ontdekken van uw intrinsieke rijkdom en de ontwikkeling daarvan op alle niveaus binnen de organisatie.

Wil een organisatie in deze weerbarstige tijd blijvend op topsportniveau presteren, haar continuïteit waarborgen, groeien en innoveren, dan doet zij er goed aan haar potentieel aan talenten aan te boren. Verborgen parels vinden en ontwikkelen voor een succesvolle toekomst, dat is de manier om het ‘winnen’ tot ‘kunst’ te verheffen.

 

We maken graag de vergelijking met topsporters. Bij iedere topsporter is het talent ontdekt en bekend. Iedere topsporter heeft de discipline en is schatplichtig aan zichzelf om zijn/haar talent te ontwikkelen en verder uit te bouwen. Het is een constant proces en een proces dat voor de topsporter een conditio sine qua non is en daarmee altijd “top of mind” staat.

..... Lees meer

"True progress demand blood, sweat and tears. Our job is to limit it to just sweat!"

 

De basisprincipes van ons denken over leren en ontwikkelen sluiten aan bij de leercyclus van Kolb, het High Performance Organization Model van Nelson & Burns en in de praktische uitvoering bij de trainingsfilosofie van topsporters. Essentieel zijn de (basis)technieken, de diverse spel elementen en systeemoefeningen goed onder de knie te krijgen. Naast een goede trainer en coach, wordt ook een goede adviseur ingezet.

 

Ieder individu maakt in zijn leerproces bepaalde fases door. Gedurende de leer- en ontwikkel interventies van MAC Development Centre zullen alle fases uit onze leerfilosofie de revue passeren. Al doende wordt het maximale ontwikkelrendement gewaarborgd.

..... Lees meer

ONZE PROPOSITIE

ONTDEK DE RIJKDOM VAN UW BEDRIJF

ONS AANBOD

Wij bieden advies en ondersteuning in het op een hoger prestatieniveau brengen en handhaven van organisaties en mensen, waarbij het benutten van de aanwezige talenten een centrale rol speelt. Daarvoor bieden wij begeleiding in het scouten en ontwikkelen van verborgen talenten en het verder ontplooien en concretiseren van bestaande capaciteiten bij opvolgings- en waarnemingsprocessen en het invullen van individuele ontwikkeldoelstellingen.

 

Dit doen wij door mensen uit te dagen om uit hun comfortzone te stappen, topsportmentaliteit bij te brengen en te stimuleren om nieuwe kennis en vaardigheden zich eigen te maken en mee te experimenteren. Onder onze bezielende leiding zult u direct zichtbare effecten en resultaten zien van onze interventies.

 

Wij zorgen voor duurzame oplossingen voor vraagstukken over en programma’s op het gebied van persoonlijke (talent)- en organisatieontwikkeling bij:

  • continuïteit, voortbestaan van het bedrijf of instelling: op (top)management of bestuurlijk niveau moet de opvolger gevonden en/of klaargestoomd worden om taken/functie over te nemen;
  • structureren van en invulling geven aan individuele ambities: op individueel niveau is de aspiratie om op een beter en/of hoger plan te gaan functioneren, de eigen positie te versterken en de eigen talenten proactief aan te boren om de gestelde persoonlijke doelstellingen te behalen;
  • creëren van een excellente organisatie: op individueel en/of collectief niveau is de ambitie om attitude en prestatie verbetering van ‘zilver’ naar ‘goud’ te bewerkstelligen.

 

Met onze gedrevenheid zorgen wij ervoor dat de intrinsieke rijkdom van uw organisatie of bij uzelf wordt ontsloten en aangewend.

 

Onze Centre of Excellence biedt een keur aan krachtige instrumenten voor de begeleiding en ondersteuning van organisatievraagstukken en persoonlijke ontwikkeling. De interventies van onze Centre of Excellence zijn gericht op het realiseren van vooraf gestelde persoonlijke- en organisatie ambities en doelen. Deze worden in samenhang met de visie en koers van de organisatie vertaald in concrete ontwikkeltrajecten.

..... Lees meer

MAC  CENTRE OF EXCELLENCE


Gezamenlijk

bouwen aan de organisatie door

aan jezelf te

werken

Onze drijfveer is het succes van de ander. Onze passie is het revitaliseren en ontwikkelen van bestaande kennis, capaciteiten, verborgen talenten en vastgelopen talentontwikkeling bij mensen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze programma’s een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ambitieuze en talentvolle mensen en organisaties. In ons werk trekken wij de parallel met de topsport. Voor ons is het runnen van een bedrijf, zodat deze steeds beter en eersteklas resultaten levert, het beoefenen van sport op topniveau. Binnen het sportveld zijn kernwaarden als communicatie, vertrouwen, passie, respect, teamwerk en doorzettingsvermogen onmisbare kwaliteiten om de top te bereiken en/of het topniveau te behouden. Daarom kan sport ook voor talentvolle, ambitieuze mensen in vele opzichten inspirerend zijn voor de persoonlijke ontwikkeling.
..... Lees meer

 

ONZE DRIJFVEER

MAC is als Centre of Excellence de partner voor ambitieuze organisaties die voor GOUD gaan. Organisaties, die blijvend excellent op topniveau willen presteren. Wij hebben voor vele organisaties aan vraagstukken gewerkt over de ontwikkeling van het natuurlijk vermogen van mensen om topprestaties te leveren. Hierbij maken wij gebruik van onze jarenlange expertise om op maat trajecten te begeleiden van organisatie (cultuur)verandering en het creëren van topsportmentaliteit door effectieve ontplooiing van gewenste houding en gedrag in organisaties.

 

OVER MAC

WIJ UW PARTNERS

Direct bij ons eerste contact beleeft u wat topsportmentaliteit inhoudt. Onze gedrevenheid zal u inspireren om gelijk aan de slag te gaan. Daarbij kunt u gebruik maken van onze jarenlange ervaring in het omgaan met belangentegenstellingen en het benaderen van vraagstukken vanuit het denken buiten de gangbare paden. Onze mensen zijn ervaren topmanagers, bestuurder, ondernemer, coach en/of mentor. Zij staan continu in contact met succesvolle organisaties, actoren op vergelijkbare posities en experts op het gebied van persoonlijke-, talent- en organisatieontwikkeling en zakelijke succesfactoren. Daardoor blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt, welke vertaald worden naar concrete ondersteuning in onze programma’s. Wij zorgen voor duurzame oplossingen bij ingewikkelde vraagstukken en moeizame verandertrajecten.

BUSINESSPARTNERS

Wij zijn in staat om de Intrinsieke Rijkdom van iedere organisatie boven water te halen en te ontwikkelen. Op organisatieniveau gebruiken we de High Performance Organization model waarmee wij het voorland van prestatie bepalen. Op persoonsniveau doen wij dat met behulp van het creëren van topsportmentaliteit, met middelen die getoetst zijn in de topsportwereld. Wij zijn dan ook erg trots dat wij hieraan invulling kunnen geven in samenwerking met een aantal strategische partners. Door het complementaire karakter van onze diensten met deze professionele en onderscheidende organisaties leveren we toegevoegde waarde én onderscheidend vermogen in veranderingstrajecten om mens en organisatie in hun ontwikkeling te faciliteren. Het resultaat is een structurele bijdrage aan de groei, innovatie en het behalen van de strategische- en financiële doelstellingen van een organisatie die excellent presteert.

Voor meer informatie en wat deze interessante samenwerkingen voor u kan betekenen neem vrijblijvend contact met ons op.

 

MORGENS CONSULTANCY NEDERLAND

Morgens geeft organisaties Vooruitgangskracht.

Morgens is een organisatieadviesbureau die in 2001 is opgericht vanuit de overtuiging dat zij organisaties blijvend fitter kunnen maken. Elke dag begeleiden zij management en teams bij het verbeteren van processen, samenwerking en prestaties. Morgens helpt organisaties verbeteren door zich telkens te blijven aanpassen aan de vraag uit de maatschappij en leert mensen zelf te veranderen zodat zij zelf ‘in the lead’ komen en blijvend gaan verbeteren.  We zien graag concreet resultaat van ons werk, in plaats van dikke rapporten die uiteindelijk ongebruikt in een la belanden. Hiervoor gebruiken zij een aantal methodes, o.a. Lean Sixma, waarmee ze samen met medewerkers werken aan het versterken van de organisatie.

Morgens zorgt dat organisaties weer klaar zijn voor de uitdagingen van Morgen.

KENNISLAB

Dit is de newsroom van MAC. Hier vindt u artikelen, blogs, columns en events over de meest in het oog springende thema’s.

Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Bel ons op (06-51686177) of vul het contactformulier in voor een kennismakingsafspraak. Wij komen graag naar u toe op locatie. Ook voor andere vragen kunt u het contactformulier gebruiken.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

CONTACT

MAC HRM & Organisatie Advies B.V.

tel | +31(0)651686177

email | info@macadvies.org

web | www.macadvies.org

 

MAC HRM & Organisatie Advies B.V.

tel | +31(0)651686177

email | info@macadvies.org

web | www.macadvies.org

 

KvK | 34215049

BTW NL | 8192.75.840

 

Webdesign C@S 2018

Algemene voorwaarden