MAC CENTRE OF EXCELLENCE

 

Voor het creëren van Topsport-mentaliteit

Voor prestaties op Topsport-niveau

 

EMPOWER YOUR FEMALE TALENT

U heeft de kwaliteiten en ambitie om een hogere positie te bekleden, een grote en/of complexe organisatie te leiden, een eigen bedrijf op te starten of u wilt een volgende stap met uw bedrijf op de markt zetten. Maar u voelt dat u niet verder komt, zit vast en weet niet of u over de talenten en attitude beschikt om een nieuwe weg in te slaan.

 

Succes is een keuze. U aanzetten tot succes onze missie.

 

Uit onderzoek bij hoogopgeleide werknemers blijkt dat mannen zich willen ontwikkelen in talenten die vrouwen zichzelf vaak toeschrijven en dat vrouwen zichzelf juist in mannentalenten willen bekwamen. Maar om welk talent het ook bij u gaat, is het van belang dat u weet hoe u een succesvolle persoonlijkheid ontwikkeld en uzelf op de kaart zet.

 

Zoals bij sporters bent u enkel schatplichtig aan uzelf. Vindt u dat het tijd is om bij uzelf stil te staan en na te denken over uw eigen toekomst, reflecteren op genomen besluiten en aanpak, nadenken over nieuwe wegen om in te slaan en hier een strategie op te ontwikkelen om uw doel te bereiken, dan is het moment aangebroken om met ons in contact te treden.

 

Personal Executive Coaching

Onze op de topsportmethodiek gebaseerde sessies biedt u een intensief, inspirerend programma die u uitdaagt en waarin u ondersteund wordt in het uitbouwen van uw strategisch vermogen, uzelf succesvol leert profileren en invloed uitoefenen. U wordt een spiegel voorgehouden, reflecteert en krijgt kritische feedback op uw handelen. Daarnaast wordt gezamenlijk een Blauwdruk opgesteld waarmee u in de praktijk aan het werk gaat.

 

Na een sessie bent u in staat om heldere keuzes te maken en uw visie, doelstellingen en ideeën vol energie en inspiratie uit te dragen en verder in te vullen. Dit, door uw verworven nieuwe inzichten, verkregen frisse blik op de zaken en problemen die u het hoofd moet bieden waardoor u deze opnieuw kan definiëren, aanpakken en duurzaam oplossen.

 

Deze vorm van Personal Executive Coaching is doel- en resultaatgericht en biedt u de mogelijkheid de topsportmentaliteit te adopteren.

 

Kennismaking

Wij nodigen u uit uw wandelschoenen aan te trekken en al wandelend langs het strand uw vraag of behoefte te bespreken. Daarbij zullen we onze topsportersmethodiek toelichten en bespreken we uw wens om te excelleren.

 

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie

MAC HRM & Organisatie Advies B.V.

tel | +31(0)651686177

email | info@macadvies.org

web | www.macadvies.org

 

KvK | 34215049

BTW NL | 8192.75.840

 

Algemene voorwaarden

Webdesign C@S 2018