MAC CENTRE OF EXCELLENCE

Onze Centre of Excellence biedt een keur aan krachtige instrumenten voor de begeleiding en ondersteuning van organisatievraagstukken en persoonlijke ontwikkeling. In het Centre of Excellence worden de interventies van onze Centre of Excellence zijn gericht op het realiseren van vooraf gestelde persoonlijke- en organisatie ambities en doelen. Deze worden in samenhang met de visie en koers van de organisatie vertaald in concrete ontwikkeltrajecten.

 

De focus van MAC Centre of Excellence ligt op:

1. Management Development

Het op tijd nadenken over het voortbestaan van uw bedrijf of instelling is van cruciaal belang. Wij ondersteunen u met het vinden en voorbereiden van een opvolger of waarnemer op (top)management of bestuurlijk niveau om de taken/functie over te nemen wanneer het moment zich aandient.

 

Onze ondersteuning bestaat uit een Talent Executive Scan

Deelnemers worden uitgedaagd om hun handelingsalternatieven uit te breiden door het experimenteren en oefenen in realistische werksituaties. Door het uitproberen van nieuw gedrag in werksituaties vergroten zij hun impact als leider of bestuurder.

Daarbij worden competenties voor het ontwikkelen van topsportmentaliteit in relatie met de, interne en externe, organisatie dynamiek bevorderd. De deelnemer ontvangt feedback en hij reflecteert op zijn handelen.

 

Het direct ondervinden van de gevolgen van een ander werk- en denkwijze geeft inzicht in de eigen talenten en het ontwikkelpotentieel. Dit geeft focus aan het begin van een management development programma. Het programma wordt op maat in samenspraak met de organisatie en de deelnemer vormgegeven

 

2. Female Empowerment

Met al het vrouwelijk talent dat wij op de arbeidsmarkt hebben, is nog steeds een klein percentage vrouwen die (top)posities op management- en/of bestuursniveau bekleden. Voor ambitieuze, ondernemende, talentvolle vrouwen die willen groeien, maar daar hulp bij nodig hebben bieden wij een empowerment programma aan.

 

Het programma stelt vrouwen in staat hun kwaliteiten op het gebied van leiderschap en ondernemerschap te versterken, met behoud van de eigen authenticiteit om op toppositie niveau te acteren. Deelnemers krijgen concepten, kaders, praktijkgerichte businesscases aangereikt en worden begeleid door een ervaren, praktijkgerichte mentor.

 

Het persoonlijk mentorschap wordt als krachtig instrument ingezet om de deelneemster direct aan de hand van eigen observaties feedback te kunnen geven en in haar ontwikkeling de samenhang te helpen bewaken tussen haar ambities en talenten.

 

Het is een strak  individueel programma gebaseerd op topsport(training)methodiek.

 

3. Talent Development

Iedere topsporter heeft het proces doorgemaakt dat hij gescout is, waarbij zijn talent is onderkend. Elk van deze topsporters heeft de karaktereigenschap te doet wat er van hem verwacht wordt en heeft de verantwoordelijkheid om het eigen talent te blijven ontwikkelen en naar buiten toe te vergroten.

 

In organisaties is dit niet anders. Hier ervaren mensen steeds meer dat het werken vanuit de eigen talenten een krachtige focus geeft op wat hun toegevoegde waarde is voor de organisatie.

 

In het Talent Development programma worden deelnemers ondersteund in het verkrijgen van inzicht in hun ambities, hun talenten, de samenhang ervan en hoe zij kunnen excelleren. Het programma biedt deelnemers de mogelijkheid te verkennen welke denkbeelden het etaleren van hun talenten afremmen of juist intensiveren en te oefenen met het inzetten van de talenten, om deze effectief in de werkpraktijk te kunnen aanwenden.

 

U kunt dit instrument inzetten om een medewerker onder andere te stimuleren inzicht te krijgen in zijn talenten en/of deze te ontwikkelen of de medewerker te begeleiden naar een andere functie binnen of buiten de organisatie.

 

4. Organization Development

Het creëren van een excellente organisatie die blijvend op topniveau presteert dient op alle niveaus binnen de organisatie uitgedragen te worden. Om inzicht te krijgen in het prestatieniveau van de organisatie wordt gewerkt met de High Perfromance Organization Model van Nelson & Burns.

 

Wij bieden u een intensief ontwikkelprogramma voor uw organisatie aan. In het programma werken deelnemers o.a. aan een urgent organisatieprobleem of-vraagstuk. Tevens wordt gewerkt met “life cases” gebaseerd op trainingsmethodieken van topsporters. Door dit gezamenlijk met directie, management en medewerkers vorm te geven worden de resultaten en uitkomsten uit de organisatie ontwikkelingstraject gelijk geborgd.

 

Voor de invulling van de trajecten en programma’s wordt gewerkt met ervaren adviseurs, coaches, assessoren, mentoren (die zelf op directie-, topmanagement en/of bestuursniveau in de praktijk werkzaam zijn), (top)sporters en/of mensen die nauw verbonden zijn met de sportwereld.

 

Onze programma’s halen het beste van mensen naar boven.

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie

MAC HRM & Organisatie Advies B.V.

tel | +31(0)651686177

email | info@macadvies.org

web | www.macadvies.org

 

KvK | 34215049

BTW NL | 8192.75.840

 

Algemene voorwaarden

Webdesign C@S 2018