In 7 stappen een probleem verhelderen, definiëren en oplossen

Maar al te vaak denken wij het met een medewerker, manager, collega of klant over hetzelfde probleem, vraagstuk of situatie te hebben. Helaas blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Een verschil van interpretatie komt vaker ‘wel’ dan ‘niet’ voor. Misverstanden over de aard, oorzaak en de consequenties kunnen aanleiding geven tot het maar laten zitten of verdere escalatie in de hand werken. En, hoe emotioneler er met de zaken wordt omgegaan des te groter de kans dat het fout loopt.

 

Problemen en conflicten zijn er om op te lossen en om van te leren. Ze houden ons alert. Zonder dat zaken verkeerd lopen of onderlinge botsingen zou het maar een saaie boel in organisaties en op de markt zijn. Wel blijft het uiteraard zaak een probleem snel en adequaat op te lossen. Het moeten `leer- en verbetermomenten' zijn die u, de klant en de organisatie ten goede komen. Daarvoor dient dan wel de juiste aanpak uit de kast getrokken te worden.

 

Hierbij de zeven stappen, die ook los van elkaar als benaderingswijzen gebruikt kunnen worden, welke u kunnen helpen om op een deugdelijke manier problemen aan te pakken en zodoende tot duurzame oplossing(en) te komen:

1. Leg indien mogelijk het probleem even in de la. Laat het rusten en bekijk de zaak op een rustiger moment gewoon eens opnieuw. De kans is groot dat er dan veel emotionele lading is weggeëbd of dat de gestelde problematiek er de volgende dag ineens anders uitziet dan op het eerste gezicht leek.

 

2. Probeer het probleem eerst van verschillende kanten te belichten, te verhelderen en/of meer informatie in te winnen. Er kan wel eens heel iets anders naar boven komen dan in eerste instantie het geval was.

 

3. Zoek naar meerdere oplossingen zowel kwalitatief als kwantitatief. Meerdere oplossingen maken immers maatwerk en keuzes mogelijk.

 

4. Toets de gevonden oplossingen aan de randvoorwaarden (o.a. kans op succes, beschikbare middelen, kosten) die gesteld zijn om het probleem onder handen te nemen. Dat brengt het inzicht in en de haalbaarheid van de beschikbare oplossingen in kaart.

 

5. Kies de best te realiseren oplossing(en).

 

6. Maak vervolgens een actieplan om de beoogde oplossing(en) te kunnen uitvoeren en de gestelde doelstelling(en) te behalen.

 

7. Evalueer het effect van de oplossing(en).

 

Mocht u toch niet tot de gewenste resultaat komen of u heeft een sparringpartner nodig, staan wij voor u klaar. Neem dan contact op met Myrugia Cijntje-Daal op 06-51 686 177 voor een vrijblijvend gesprek. U zult onze kracht direct ervaren en geïnspireerd zijn na ons onderhoud.

 

 

MAC HRM & Organisatie Advies B.V.

tel | +31(0)651686177

email | info@macadvies.org

web | www.macadvies.org

 

KvK | 34215049

BTW NL | 8192.75.840

 

Webdesign C@S 2018

Algemene voorwaarden