MAC CENTRE OF EXCELLENCE

 

Voor het creëren van Topsport-mentaliteit

Voor prestaties op Topsport-niveau

 

DENK OP TIJD NA OVER UW OPVOLGING EN WAARNEMING

Wat gebeurt er met uw bedrijf als u onverwacht uitvalt?

Is er iemand die uw taken/rol overneemt?

Heeft u de continuïteit en het voortbestaan van uw bedrijf al geregeld?

Heeft u cruciale zaken die in uw hoofd zitten reeds veiliggesteld?

Is uw opvolger al gevonden of aangewezen? Is hij klaar voor zijn taak?

Is de voortgang van uw bedrijf geregeld of valt uw bedrijf om als u niet meer aan het roer staat?

 

U heeft een verantwoordelijkheid richting uw werknemers en/of uw familie.

Niets doen is geen optie.

 

Als directeur, topmanagement, bestuurder of ondernemer is het u veel waard de voortgang van uw bedrijf of uw instelling te waarborgen. Uiteindelijk werkt u er hard voor, is het uw levenswerk en zijn er velen van afhankelijk. Niet verrassend dus dat de continuïteit van het bedrijf u na aan het hart ligt.

 

Bij continuïteit gaat het erom dat uw bedrijf bij onverwachte gebeurtenissen en in bijzondere situaties flexibel op kan reageren en haar voortbestaan gegarandeerd wordt. Het is daarom van cruciaal belang dat u de continuïteit van uw organisatie op tijd veiligstelt.

 

U hoeft er niet alleen voor te staan. Ons team staat met raad en daad voor u klaar.

 

Onze ervaring is dat het runnen van een bedrijf, zodat deze bij serieuze gebeurtenissen op topniveau blijft functioneren en presteren, voor iedere directeur, ondernemer en bestuurder een grote uitdaging. Wij vergelijken dit proces met topsport bedrijven.

 

De organisatie heeft op dat moment mensen nodig die onder (grote) druk in korte tijd adequaat weten te presteren en de afbreukrisico’s zo klein mogelijk kunnen houden. Van de opvolger of waarnemer wordt verwacht dat hij over topsportmentaliteit beschikt om de uitdagingen adequaat het hoofd te bieden. Maar een goede spits of doelman op korte termijn vinden zal in bijzondere omstandigheden niet makkelijk zijn.

 

Continuïteit van uw bedrijf of instelling

Met onze topsportmethodiek helpen wij u om de geschikte persoon te vinden en/of voor te bereiden op zijn taken wanneer het roer moet worden overgedragen.

 

Wij bieden een krachtig en diepgaand programma aan, waarbij de interventie gericht is op het zoeken en/of klaarmaken van de opvolger of waarnemer, zodat hij op het benodigd moment de bal in het doel krijgt.

 

Met onze Bedrijf Executive Scan worden de ‘parels’ en ‘juwelen’ in uw organisatie doorgelicht en geanalyseerd. Er wordt een plan van aanpak met de uitverkorene opgesteld, waarbij wij als mentor en executive coach de deelnemer de topsport-mentaliteit laten adopteren en op topsportniveau presterend zullen brengen.

 

Door middel van onze “life Cases” op het gebied van risicomanagement, scenarioplanning, worden omgevingsvariabelen en de verschillende stakeholders in kaart gebracht, uitgewerkt en zodoende de capaciteiten en veerkracht van de deelnemer uitgebreid. De deelnemer wordt ondersteund in het opzetten van logische en samenhangende set van afspraken, maatregelen en manieren van werken die ervoor moeten zorgen dat het management, bestuur en medewerkers datgene doen wat nodig is om de continuïteit te waarborgen bij onvoorziene omstandigheden waarbij de top van het bedrijf wegvalt of het roer overdraagt.

 

Voor dit op maat opgesteld traject wordt gewerkt met mentoren die op directie-, topmanagement en/of bestuursniveau in de praktijk werkzaam zijn.

 

Kennismaking

Wij nodigen u uit uw wandelschoenen aan te trekken en al wandelend langs het strand uw vraag of behoefte te bespreken. Daarbij zullen we onze topsportersmethodiek toelichten en bespreken we uw wens om de Rijkdom binnen uw organisatie te ontwikkelen om de continuïteit van uw organisatie, bedrijf of instelling te waarborgen.

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie

MAC HRM & Organisatie Advies B.V.

tel | +31(0)651686177

email | info@macadvies.org

web | www.macadvies.org

 

KvK | 34215049

BTW NL | 8192.75.840

 

Algemene voorwaarden

Webdesign C@S 2018